Zahteve glede testiranj na živalih

Prepovedano je:

  • dajati na trg kozmetične izdelke, pri katerih se je končna formulacija testirala na živalih z metodo, ki ni alternativna metoda, potem ko je bila taka alternativna metoda že znanstveno potrjena;
  • dajanje na trg kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine ali kombinacije sestavin, ki so se testirale na živalih z metodo, ki ni alternativna metoda, potem ko je taka alternativna metoda že bila znanstveno potrjena;
  • izvajati testiranja končnih kozmetičnih izdelkov na živalih;
  • izvajati testiranja sestavin ali kombinacij sestavin na živalih, in sicer po datumu, ko se zahteva, da se taka testiranja nadomestijo z eno ali več znanstveno potrjenimi alternativnimi metodami.
Datum zadnje spremembe strani: 11. 01. 2016