Priglasitev nanomaterialov

Prisotnost snovi v obliki nanomaterialov v kozmetičnem izdelku mora odgovorna oseba priglasiti v okviru elektronske predložitve informacij o kozmetičnem izdelku (13. člen). Poleg priglasitve iz 13. člena pa mora odgovorna oseba o kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo nanomateriale, v elektronski obliki obvestiti Komisijo šest mesecev preden se ti dajo na trg (16. člen). 

Odgovorni osebi ni treba opraviti priglasitve v primeru, da se nanomateriali uporabljajo kot barvila, UV-filtri in konzervansi.

Med informacijami, ki se v priglasitvi pošljejo Komisiji, so vsaj naslednje:

  • identifikacija nanomateriala, vključno z njegovim kemijskim imenom (IUPAC);
  • specifikacija nanomateriala, vključno z velikostjo delcev, fizikalne in kemijske lastnosti;
  • ocena količin nanomateriala v kozmetičnih izdelkih, ki se nameravajo letno dati na trg;
  • toksikološki profil nanomateriala;
  • varnostni podatki o nanomaterialu povezani s kategorijo kozmetičnih izdelkov, v katerih so uporabljeni;
  • razumno predvidljivi pogoji izpostavljenosti.

 

Datum zadnje spremembe strani: 16. 01. 2019