Ustrezno živalsko seme

Za osemenjevanje mora izvajalec osemenjevanja uporabiti živalsko seme, ki je pridobljeno in skladiščeno v odobrenem osemenjevalnem središču ter je pridobljeno od plemenjakov, ki imajo zootehniški dokument.

Živalsko seme mora biti ustrezno označeno in se zanj vodi ter ga spremlja predpisana rejska dokumentacija. Uporabljeno živalsko seme mora biti primerne kakovosti in zdravstveno ustrezno.

Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2015