Poročanje podatkov osemenjevalnemu središču

Izvajalci osemenjevanja tako pravne kot fizične osebe, ki uporabljajo seme iz odobrenega osemenjevalnega središča, so temu dolžne posredovati podatke o uporabi semena, ločeno po posamezni fizično osebi, ki izvaja osemenjevanje.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015