Evidenca izdanih potrdil o osemenitvi

Vsi izvajalci osemenjevanja morajo hraniti dokumentacijo o razmnoževanju za govedo in kopitarje najmanj 5 let, pri ostalih domačih živali pa najmanj 3 leta od dneva izdaje potrdila o osemenitvi.

Dokazila

Izvod potrdila o osemenjevanju za vsako žival

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015