Poročanje podatkov o osemenjevanju

Izvajalci osemenjevanja domačih živali morajo vse podatke  o osemenjevanju vpisati v centralni register razmnoževanja domačih živali (CRR) najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu za opravljene osemenitve v preteklem mesecu.

Vnos podatkov v CRR lahko opravijo izvajalci osemenjevanja sami ali pa pooblastijo koncesionarje za izvajanje javnih služb v živinoreji oziroma organizacije v živinoreji (priznane rejske organizacije, odobrene organizacije in druge priznane organizacije).

Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2015