Nesorodstveno razmerje živali

Izvajalci razmnoževanja morajo zagotavljati preprečevanje parjenja v sorodstvu in zagotavljati razmnoževanje plemenskih živali v skladu s potrjenim rejskim planom.

Pri rabi plemenjakov, semena in zarodkov mora biti zagotovljena sledljivost, ki omogoča določitev znanega porekla.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015