Ustrezen prostor in oprema

Druga priznana organizacija mora za priznanje na celotnem območju RS zagotoviti:

  • ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
  • strojno in programsko opremo za napovedovanje genetske vrednosti;
  • strojno in programsko opremo za vodenje informacijskih sistemov v živinoreji;
  • ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog;
  • opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
Datum zadnje spremembe strani: 22. 02. 2015