Ustrezna prostor in oprema

Druga priznana organizacija mora za priznanje delovanja na eni ali več upravnih enot zagotoviti:

  • ustrezen prostor in ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog v skladu z rejskim programom;
  • strojno in programsko opremo za enotno vodenje podatkovnih zbirk in opravljanje osnovnih obdelav podatkov;
  • opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov.
Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015