Upoštevanje omejitev za snovi

Kozmetični izdelki ne smejo vsebovati česar koli od navedenega:

Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2015