Nekaznovanost

Oseba v preteklosti ni smela biti:

  • pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015