Znanje jezika

Kandidat mora obvladati slovenski knjižni jezik. Znanje jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, kjer se izvaja dvojezična vzgoja, mora posameznik obvladati tudi jezik tuje narodne skupnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016