Znanje jezika

Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda
Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015