Ustrezna izobrazba

Knjižničar je lahko, kdor je zaključil:

  • univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
  • magistrski študijski program 2. stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.

Knjižničar je lahko tudi posameznik, ki izpolnjuje pogoje za učitelja in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Dokazila

  • Listine o izobraževanju
Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016