Ustrezna izobrazba

Oseba, ki želi opravljati delo vzdrževalca telekomunikacijskih omrežij in opreme, mora imeti zaključeno:

  • izobraževalni program tehniške gimnazije z izbirnim strokovnim predmetom elektronika ali
  • izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik s strokovnimi moduli s področja elektronike.

Dokazila

Kopija dokazila o ustrezni izobrazbi

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016