Upravičenost sevalne dejavnosti in uporabe vira sevanja

Uporabo nove vrste ali načina dejavnosti, ki povzroča izpostavljenost, in vsakega intervencijskega ukrepanja je treba predhodno upravičiti glede na gospodarske,  družbene ali druge učinke v primerjavi s škodo za zdravje ljudi, ki jo lahko taka dejavnost povzroči zaradi izpostavljenosti (načelo upravičenosti).

Izvajalec sevalne dejavnosti mora:

  • upravičiti izvajanje vsake nove sevalne dejavnosti in dokazati, da bodo koristi zaradi izvajanja nove sevalne dejavnosti večje od škode za zdravje ljudi,
  • ponovno upravičiti izvajanje sevalne dejavnosti, za katero je že bilo izdano dovoljenje, če se pojavijo novi in pomembni dokazi ter spoznanja o njihovi učinkovitosti ali posledicah za zdravje ljudi.

K vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje nove vrste sevalne dejavnosti in dovoljenja za uporabo nove vrste vira sevanja ali novega načina uporabe že preizkušenega vira sevanja je treba priložiti oceno upravičenosti.

Organ, pristojen za izdajo dovoljenja, lahko zahteva izdelavo ocene upravičenosti tudi za izdajo dovoljenja za izvajanje že uveljavljenih sevalnih dejavnosti ali uporabo že preizkušenih virov sevanja, če razpolaga z novimi in pomembnimi dokazi o njihovih učinkih ali posledicah.

 

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016