Optimizacija varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji

Izvajalec sevalne dejavnosti mora optimizirati varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji tako, da so izpostavljenosti ob upoštevanju gospodarskih in družbenih dejavnikov na kolikor mogoče nizki vendar razumno dosegljivi ravni.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2015