Uporaba doznih ograd

Dozne ograde so avtorizirane ali operativne mejne doze ali vrednosti sevalnih veličin za posamezno delo pri izvajanju sevalne dejavnosti ali za uporabo posameznega vira sevanja.

Izvajalec sevalnih dejavnosti mora uporabljati dozne ograde pri optimizaciji varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Podrobnejši pogoji so predpisani v Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2015