Zagotavljanje izpostavljenosti pod predpisanimi mejnimi dozami

Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da zaradi izvajanja dejavnosti doze izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov ter posameznikov iz prebivalstva ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Vsota doz, ki jo zaradi izpostavljenosti pri izvajanju sevalnih dejavnosti prejme izpostavljeni delavec, praktikant, študent, nosečnica ali doječa ženska ali posameznik iz prebivalstva, ne sme presegati predpisanih mejnih doz.

Predpisane mejne doze ne veljajo za:

  • izpostavljenost posameznikov med njihovim zdravniškim pregledom ali v času zdravljenja;
  • izpostavljenost posameznikov, ki zavestno in prostovoljno izven svoje poklicne dejavnosti pomagajo pri negi in skrbi za udobje bolnika med zdravstvenim pregledom ali zdravljenjem;
  • izpostavljenost prostovoljcev, ki sodelujejo pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah in so seznanjeni s tveganjem.

Podrobnejši pogoji so predpisani v Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih.

 

Datum zadnje spremembe strani: 16. 03. 2016