Prepoved namernega dodajanja radioaktivnih snovi in prepoved uporabe

Namerno dodajanje radioaktivnih snovi v proizvodnji krme, živil, igrač, osebnega nakita in kozmetike ter uvažanje ali izvažanje takšnega blaga ni dovoljeno.

Uporaba delovnih in bivalnih prostorov ter dajanje v promet in uporaba vode, živil, krme in izdelkov ni dovoljena, če so onesnaženi z radionuklidi tako, da koncentracija aktivnosti presega predpisane mejne vrednosti.

Mejne vrednosti so predpisane v Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016