Obvestilo o datumu in uri odpreme vira sevanja

Pošiljatelj mora obvestiti prejemnika, organ države prejemnice pošiljke, ki je izdal soglasje iz prvega odstavka, ter upravni organ, ki je izdal dovoljenje za izvoz pošiljke, o datumu in uri odpreme vira sevanja s pomembno aktivnostjo najmanj sedem dni pred odpremo.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016