Poročanje pristojnemu organu o izvozu/uvozu/vnosu/iznosu/tranzitu

Oseba, ki zastopa pošiljatelja v Republiki Sloveniji, mora 48 ur pred vstopom v Republiko Slovenijo pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje, prijaviti tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo.

Oseba, ki je pridobila dovoljenje na podlagi vloge za dovoljenje, mora poročati pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje:

  • v roku 15 dni po poteku meseca, v katerem je bil izveden uvoz ali izvoz jedrske snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo, vnos jedrske snovi v državo članico EU ali iznos take snovi iz države članice EU ali izveden tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo;
  • v roku 21 dni po preteku vsakega trimesečja o uvozih in izvozih radioaktivnih snovi, izvedenih v preteklem trimesečju.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016