Sporočanje sprememb podatkov

Imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, dovoljenja za uporabo objekta ali odločbe o statusu objekta mora vsako spremembo svojih podatkov nemudoma sporočiti organu, ki je izdal dovoljenje, kot podlago za spremembo dovoljenja.

Datum zadnje spremembe strani: 23. 03. 2015