Fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

Upravljavec objekta, v katerem so jedrske snovi ali radioaktivne snovi, ki jih določi Vlada RS, in prevoznik jedrskih snovi morata zagotoviti izdelavo programa in načrta fizičnega varovanja in izvajanje ukrepov fizičnega varovanja objektov ali snovi v skladu z načrtom.

Če gre za prevoz radioaktivnih snovi iz prejšnjega odstavka, se glede fizičnega varovanja upoštevajo določila predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016