Knjigovodstvo in kontrola jedrskih snovi

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki zgradi ali upravlja objekt za proizvodnjo, ločevanje, predelavo, shranjevanje in drugo uporabo osnovnih snovi ali posebnih cepljivih snovi, mora vzdrževati sistem za knjigovodstvo in kontrolo jedrskih snovi. Sistem vključuje knjigovodske in obratovalne evidence in zlasti podatke o količinah, kategorijah, obliki in sestavi snovi v skladu z zahtevami UREDBE KOMISIJE (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih, njihovo dejansko nahajališče in obveznost nadzora, skupaj s podatki o prejemniku in pošiljatelju, kadar se jedrske snovi premeščajo.

Sistem meritev, na katerih temeljijo zapisi, je skladen z najnovejšimi mednarodnimi standardi ali je glede kakovosti enakovreden tem standardom. Na podlagi teh zapisov, ki se hranijo najmanj pet let, mora biti mogoče ugotoviti in utemeljiti deklaracije, predložene Komisiji. Knjigovodski in obratovalni zapisi so na voljo inšpektorjem Komisije, in sicer v elektronski obliki, če se v tej obliki hranijo v objektu.

Pogoji glede vodenja knjigovodstva in kontrole jedrskih snovi so podrobneje predpisani v UREDBI KOMISIJE (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2016