Označba in ime čolna

Čoln, vpisan v vpisnik morskih čolnov oziroma vpisnik čolnov celinske plovbe, mora imeti označbo in ime.

Označba čolna mora biti na obeh straneh premca čolna, ime pa sme biti le na krmi ali obeh bokih krme.

Črki in številki označbe čolna morajo imeti najmanj naslednje izmere:

  • višina 10 cm,
  • širina 5 cm,
  • širina linij 1 cm,
  • in medsebojna razdalja 1 cm.

Črke in številke morajo biti med seboj ločene s pomišljajem. Označba čolna mora biti v barvi, ki se vidno loči od barve čolna.

OZNAČBA MORSKEGA ČOLNA

Označbo morskega čolna sestavljata dve črki iz imena pristanišča, v kateri je sedež Uprave RS za pomorstvo oziroma njene izpostave, pri kateri je čoln vpisan in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisnik morskih čolnov.

Črki iz označbe morskega čolna sta v Republiki Sloveniji:

  • KP Uprava RS za pomorstvo, Koper
  • IZ Uprava RS za pomorstvo, izpostava Izola
  • PI Uprava RS za pomorstvo, izpostava Piran
  • P policijsko plovilo

OZNAČBA ČOLNA CELINSKE PLOVBE

Označbo čolna celinske vode sestavljata dve črki iz imena kraja, kjer ima sedež upravna enota, pri kateri je čoln vpisan, in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisniku čolnov celinske plovbe.

Čoln celinske plovbe ne sme imeti označbe morskega čolna.

Datum zadnje spremembe strani: 21. 03. 2016