Oprema čolna

Čoln mora razpolagati z ustrezno opremo.

Čoln do 5 m dolžine:

 • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
 • dve vesli, s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo,
 • vedro s korcem,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).

Čoln brez kabine nad 5 m in čoln s kabino do 7 m dolžine:

 • sidro z najmanj 30 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 40 m ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali radijsko postajo VHF ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • konkavno ogledalo (za gliserje, ki se uporabljajo za smučanje na vodi),
 • tri rdeče bakle,
 • kompas,
 • rešilni jopiči v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

Čoln s kabino nad 7 m dolžine:

 • sidro primerne teže z najmanj 40 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 m ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali postajo VHF ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • najmanj en prenosni gasilni aparat,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenja na morju,
 • tri rdeče bakle,
 • komplet prve pomoči,
 • rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu,
 • baterijsko svetilko,
 • komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
 • kompas z osvetlitvijo,
 • priročniki za plovbo,
 • pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom.

Čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa

 • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
 • dve ustrezni vesli (čoln do 5 m dolžine),
 • vedro s korcem,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.
Datum zadnje spremembe strani: 21. 03. 2016