Zavarovanje čolna

Pred vpisom v vpisnik mora biti čoln zavarovan proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam.

Dokazila

Pogodba o zavarovanju

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 21. 03. 2016