Ustrezne reference

Posameznik mora imeti ustrezne strokovne reference na področju, za katerega pravna oseba želi pridobiti pooblastilo za izvajanje dozimetrije:

  • na področju zunanje dozimetrije;
  • na področju interne dozimetrije;
  • na področju dozimetrije pri ugotavljanju izpostavljenosti zaradi prisotnosti radona in torona.
Datum zadnje spremembe strani: 01. 04. 2016