Plovbna doba

Posameznik mora imeti opravljenih 24 mesecev na ladji z glavnim pogonskim motorjem z močjo 750 kW ali več, od tega najmanj 12 mesecev s pooblastilom o nazivu drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3.000 kW.

Dokazila

  • pomorska knjižica;
  • potrdilo o vkrcanju in izkrcanju, ki ga izda poveljnik ali ladjar, ali
  • drugo ustrezno dokazilo, s katerega sta razvidna trajanje in ustreznost plovbne dobe.
Datum zadnje spremembe strani: 01. 04. 2016