Obvestilo AKOSU-u

Infrastrukturni operater mora AKOS sporočiti namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji:

  • 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradbeno dovoljenje,
    ali
  • kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, vsaj 60 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del.

Datum zadnje spremembe strani: 14. 09. 2017