Zagotavljanje kakovosti

Šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v strokovnem izobraževanju. Kazalnike kakovosti strokovnega izobraževanja določi pristojni strokovni svet.

Svet šole na predlog ravnatelja imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016