Letni delovni načrt

V organizacijah za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in programe, ki so financirani, sofinancirani ali subvencionirani iz javnih sredstev, se izvaja izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje:

  • predviden obseg in razporeditev izobraževalnega in drugega dela v posameznem letu;
  • roke za opravljanje izpitov;
  • delo poslovodnega organa in strokovnih organov;
  • sodelovanje z drugimi organizacijami za izobraževanje odraslih, s šolami, društvi in združenji;
  • druge naloge.
Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016