Publikacija

Organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in programe, ki so financirani, sofinancirani ali subvencionirani iz javnih sredstev, morajo v posebni publikaciji predstaviti izobraževalne programe, ki jih izvajajo, ter svojo organizacijo dela.

Te organizacije vodijo tudi kroniko o svojem delu.

Datum zadnje spremembe strani: 16. 04. 2015