Vodenje zbirk podatkov

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednje zbirke podatkov:

  • zbirko podatkov o udeležencih izobraževanja;
  • zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah.

Evidence se hranijo trajno.

Podatki se zbirajo neposredno od posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Organizacije za izobraževanje odraslih vodijo naslednjo dokumentacijo:

  • evidenco o opravljenih učnih obveznostih;
  • zapisnike izpitov;
  • zapisnike sej izpitnih odborov;
  • javne listine.
Datum zadnje spremembe strani: 16. 04. 2015