Prostor in oprema

Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne izobraževalne programe za odrasle, mora imeti:

  • najmanj tri učilnice,
  • en prostor za pripravo učiteljev,
  • prostore za delo vodje izobraževalnega področja oziroma organizatorja izobraževanja,
  • prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama,
  • ločene sanitarije za udeležence in strokovne delavce ter
  • druge prostore in opremo, predpisano za izvedbo posameznega javnega izobraževalnega programa.

Vsi prostori morajo imeti ustrezno osvetlitev in biti tako veliki, da ima udeleženec izobraževanja ali strokovni delavec na razpolago vsaj 2,5 m2 površine.

V primerih, ko organizacija za izobraževanje odraslih izvaja izobraževanje samo v individualnih oblikah izobraževanja, mora imeti vsaj tri prostore za delo strokovnih delavcev, prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama, in sanitarije.

Vsi prostori, v katerih poteka izobraževalno delo, morajo biti ustrezno osvetljeni, opremljeni z električnimi instalacijami in ogrevani v skladu z veljavnimi predpisi. Prostori morajo imeti tehnično in uporabno dovoljenje za instalacije, naprave in opremo.

Prostori, namenjeni izobraževanju odraslih, morajo imeti pohištvo, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih in ki ki mora biti prilagodljivo tako, da je mogoče fleksibilno razporejanje. Druge prostorske zahteve in zahteve glede opreme določajo izobraževalni programi, ki jih izvaja organizacija za izobraževanje odraslih.

Organizacija za izobraževanje odraslih, ki izvaja javne izobraževalne programe, mora razpolagati z naslednjo opremo:

  • najmanj enim TV sprejemnikom, avdio in video opremo, tremi stabilnimi ali prenosljivimi tablami in projicirnim platnom,
  • če izvaja računalniško izobraževanje, mora imeti toliko računalnikov, da na enem računalniku sočasno delata največ dva učenca.

Didaktična oprema mora ustrezati tudi zahtevam, ki so opredeljene s programi, ki jih izvaja javna organizacija za izobraževanje odraslih. Ob sprejemu posameznega izobraževalnega programa za odrasle lahko minister na predlog pristojnega strokovnega sveta določi tudi drugačne minimalne standarde prostorov in opreme od navedenih.

Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2017