Vpetost v okolje

Ustanovitelj izkazuje sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom na študijskih, znanstveno-raziskovalnih oziroma umetniških področjih, za katera se visokošolski zavod ustanavlja, in v skladu s tem načrtuje vpis študentov.

Na podlagi strokovnih analiz zavoda za zaposlovanje, pristojnih zbornic, združenj ipd. so ugotovljene zaposlitvene možnosti za diplomante.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016