Delovanje visokošolskega zavoda

Formalno so sprejeti poslanstvo, vizija in strategija s strateškim načrtom, jasnimi in preverljivimi organizacijskimi in izvedbenimi cilji.

Zagotovljeni in načrtovani so finančni viri, ki omogočajo kakovosten razvoj visokošolske dejavnosti.

Notranja organiziranost visokošolskega zavoda je zasnovana tako, da zagotavlja sodelovanje zaposlenih, študentov in drugih deležnikov pri opravljanju in izvajanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju, če je predvideno s študijskim programom, je dobro načrtovano. Zagotovljeni so zadostni viri za njegovo izvedbo.

Notranji sistem kakovosti je zasnovan na način, da bo zagotovljen sklenjen krog kakovost na vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2019