Kadri

Zagotovljeni so visokošolski učitelji za vsa študijska področja oziroma za vse obvezne in notranje izbirne predmete, določene v predlogih študijskih programov.

Znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo nosilcev in izvajalcev študijskih programov je ustrezno na področjih in disciplinah, za katere se zavod ustanavlja in s katerih so predlogi študijskih programov.

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2019