Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge vodje obratovanja energetskega objekta lahko opravlja:

  • delavec z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo (VII. raven) elektrotehnične ali strojne smeri z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina;
  • ali delavec z višjo strokovno izobrazbo (VI. raven) strojne ali elektrotehnične smeri, z najmanj pet let delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) strojne ali elektrotehnične smeri, z najmanj osem let delovnih izkušenj v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016