Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge dispečerja v plinovodnem sistemu lahko opravlja:

  • delavec z višjo strokovno izobrazbo (VI. raven) strojne smeri, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) strojne smeri, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016