Poročilo o obdelavi odpadkov

Izvajalec obdelave odpadkov mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje in prostor predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

Za predložitev poročila mora izvajalec obdelave odpadkov uporabiti informacijski sistem za ravnanje z odpadki, kjer sta določena oblika in vsebina poročila.

Poročilo o obdelavi odpadkov mora vsebovati podatke o:

 • imenu in naslovu oziroma podjetju na sedežu;
 • dejavnosti;
 • matični številki izvajalca obdelave;
 • po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
  • lastnih odpadkov, ki jih sam obdela;
  • odpadkov, prevzetih v obdelavo od imetnikov v RS;
  • uvoženih odpadkov in odpadkov, pridobljenih iz držav članic, EU prevzetih v obdelavo;
  • skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja;
  • obdelanih odpadkov, ki so bili skladiščeni ob koncu prejšnjega poročevalskega obdobja;
  • obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave;
  • odpadkov, uporabljenih za prekrivanje odlagališča, če gre za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem;
  • odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka.

Dokazila

Poročilo o obdelavi odpadkov

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2016