Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

  • srednješolsko poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
    • avtoserviser,
    • mehanik kmetijskih in delovnih strojev.

Dokazila

  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v izvirniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.

V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu

Datum zadnje spremembe strani: 14. 04. 2016