Garancija

Koncesionar mora za vsako leto za obseg in vrednost del, opredeljenih v letni pogodbi, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi letne pogodbe koncedentu predložiti nepogojno, nepreklicno in prvi pisni poziv vnovčljivo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% od letne vrednosti del v trajanju še eno leto po dokončanih delih.

Dokazila

Bančna garancija

Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2016