Dnevno poročilo trajnih meritev emisije snovi

Pri trajnih meritvah mora zavezanec zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila, iz katerega morajo biti razvidni:

  • čas in način obratovanja vira onesnaževanja,
  • vrednotenje polurnih povprečnih vrednosti,
  • dnevna razpoložljivost izmerjenih vrednosti, izražena v odstotkih in
  • dnevna povprečna vrednost za koncentracije snovi.

Zavezanec mora hraniti poročila najmanj dve leti.

Dokazila

Dnevna poročila pri izvajanju trajnih meritev emisije snovi

Datum zadnje spremembe strani: 05. 05. 2015