Dodatna merila za presojo skupnih študijskih programov

Za presojo skupnih študijskih programov se uporabijo dodatna merila:

  • Tuji visokošolski zavod, ki bo sodeloval pri izvajanju skupnega študijskega programa, je v državi, v kateri deluje, akreditiran oziroma ustrezno priznan in je v svoji državi začel tudi postopek za akreditacijo skupnega študijskega programa oziroma njegovo priznanje.
  • Sodelovanje visokošolskih zavodov pri izvajanju skupnega študijskega programa je opredeljeno v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, še zlasti v zvezi s temeljnimi cilji programa, vpisom študentov, potekom študija, učnimi jeziki, učnimi izidi in končanjem izobraževanja ter samoevalvacijo.
  • Deleži študijskega programa, ki jih izvajajo visokošolski zavodi iz Republike Slovenije, so ustrezni in utemeljeni po vsebini in izvedbi.

Izvedbo skupnega študijskega programa opredelijo visokošolski zavodi v posebnem sporazumu.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016