Pridobitev služnosti

V primeru gradnje na tujih zemljiščih je treba pridobiti pravico graditi (služnost) skladno z določbami ZEKom-1 (od 16. do 23. člena).

Operater javnih komunikacijskih omrežij kot služnostni upravičenec mora lastniku zemljišča, na katerem namerava graditi komunikacijski objekt, predložiti predlog pogodbe. Ta pogodba mora po 20. členu ZEKom-1 vsebovati določilo o višini denarnega nadomestila za služnost in pa določilo o dopustnosti skupne uporabe komunikacijskih objektov, ki jih gradite oziroma postavljate, s strani drugih operaterjev, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja.
(Več o skupni uporabi je določeno v členih od 91. do 93.a člena ZEKom-1).

Pri tem mora višina pogodbeno dogovorjenega denarnega nadomestila za služnost upoštevati zakonske zahteve in omejitve iz četrtega odstavka 20. člena ZEKom-1, ki med drugim vključuje tudi nadomestilo zaradi dopustnosti skupne uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca s strani le-tega ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, v skladu s tem zakonom (določba o dopustnosti takšne souporabe je obvezna sestavina služnostne pogodbe).

Če lastnik nepremičnine v desetih dneh po prejemu predloga pogodbe ne pristane na njeno sklenitev, lahko investitor zahteva, da o ustanovitvi služnosti odloči pristojna upravna enota. Pri tem je tudi obvezna sestavina takšne odločbe o ustanovitvi služnosti določba o dopustnosti skupne uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, skladno s tem zakonom.

Datum zadnje spremembe strani: 14. 09. 2017