Vpis podatkov o komunikacijskem omrežju in pripadajoči infrastrukturi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Po končani gradnji mora investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture posredovati ustrezne podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture, vključno s številom posameznih pripadajočih vodov, Geodetski upravi RS za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter v primeru izgradnje omrežnih priključnih točk tudi podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke na fiksni lokaciji.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 04. 2018