Ustrezna strokovna usposobljenost

Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki

  • je star najmanj 18 let,
  • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in
  • strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javno veljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu, ki so vpisani v razvid programov usposabljanj pri ministrstvu, pristojnem za šport.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po Zakonu o športu, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

Vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje v športni panogi, v kateri si je pridobil naziv vrhunskega športnika, lahko v programih kakovostni in vrhunski šport tudi načrtuje in organizira proces športne vadbe.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po Zakonu o športu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

Dokazila

Diploma o ustrezni strokovni usposobljenosti, izdana v skladu Zakonom o športu

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 25. 07. 2017