Izjava o potrditvi dobave in sklicu na dobavitelja aktivne snovi

V postopku priglasitve biocidnega proizvoda mora vlagatelj z izjavo o potrditvi dobave dokazati oz. potrditi, da je podjetje, ki je navedeno kot dobavitelj aktivne snovi vpisano v seznam aktivnih snovi  in dobaviteljev na podlagi 95. člena BPR. Vlagatelj mora z izjavo s sklicem na dobavitelja aktivne snovi dokazati, da podjetje, navedeno kot proizvajalec/formulator biocidnega proizvoda, kupuje te aktivne snovi pri dobavitelju iz zgornjega seznama.

Dokazila

  • Izjava o potrditvi dobave
  • izjava s sklicem na dobavitelja

Predlogi za izjavi

Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2020